Main Page Sitemap

Spillemaskiner kobes


spillemaskiner kobes

3S: Seiso - oistiti.
2S je zelo pomemben korak, saj le ta zmanjuje veino izgub asa v proizvodnji.
Presoja se izvaja vedno v sodelovanju s sodelavcem z delovnega podroja.
To je lahko predpostavljeni ali na kraju presoje delujoi sodelavec.Ne presojajo se sodelavci, ampak delovna mesta in stroji.V eni izmed prejnjih tevilk smo zaeli s predstavitvami metod in tehnik gibke proizvodnje ter vam predstavili metodo »7 Izgub« (7 Wastes).Presoja se izvaja na kraju dela (v proizvodnji ne v konferennih sobah.Pri presoji se gleda tudi v "zakulisje odprejo se omare in predali, e je mono online casino games 888 se pri strojih pogleda pod pokrov/pokrivno ploevino, spil gratis og vind rigtige penge opazujejo se teko dostopna mesta.Audit izvedeta najmanj dva presojevalca.Tim presojevalcev naj bi imel strokovna znanja (znanja o organizaciji, dansk online casino hack software poteka del in tehnike) kot tudi metodoloke kompetence (vezano na 5S, tehnike stalnih izboljav, itd).2S: Seiton organizirati, organizirati pomeni razporejati potrebne predmete tako, da se lahko koristijo.Metoda je dobila ime po petih japonskih besedah, ki se vse zanejo na rko S: 1S: Seiri (Odstraniti) 2S: Seiton (Organizirati) 3S: Seiso (Oistiti) 4S: Seiketsu (Standardizirati) 5S: Shitsuke (Ohraniti) 1S: Seiri odstraniti, prvi S je odstraniti, kar pomeni odstraniti z delovnega mesta vse stvari.Auditira se praviloma nenapovedano.Opustiti moramo mesena ali letna ienja in uvesti ienje v delovni as vsak dan.Mislite, da bi preiveli operacijo?Danes bomo nadaljevali z enim najpopularnejih metod v zadnjem asu -.Prvi cilj je narediti delovno mesto isto, kjer bo vsak rad delal.Da bi razporejene predmete hitreje nali, jih je potrebno oznaiti in po sami uporabi vrniti na zanj predvideno mesto.S ienjem doseemo da: so okvare bolj vidne, ista okna prepustijo ve svetlobe, kar poveuje moralo za delo, se zmanja nevarnost pokod zaradi padcev na oljnih madeih, se zmanjajo okvare strojev, se zmanjajo pokodbe na izdelkih.E hoemo doseeno obrati, se moramo dogovoriti in tono doloiti aktivnosti in kdo je odgovoren za njih.
Sitemap