Main Page Sitemap

Vind og spil skala


vind og spil skala

Rigtype, hvor forstaget går til 7/8-del af masten, regnet nedefra 7/8-rig, fractional rig siebenachtel Rigg afdrift avdrift, vinklen mellem den styrede kurs og den sejlede kurs leeway, abdrift affarende sted afgångsplats, det sted, man sejler fra (trods navnet bliver stedet, hvor det er) point.
Siges at være opfundet af hertugen af Alba, deraf navnet.
Det samme som styrbords halse starbord tack Backbordbug bagerposenavigation Indtræffer, når man ikke ved, hvilken havn, man er kommet til, og ikke vil vedgå det.Der skete en fejl der gjorde, at vi ikke kunne genaktivere dit abonnement.Ligner således et bermudasejl.Fribordshøjden er sidens mindste højde over vandet freeboard Freibord friske (vind) friskar i Vindstyrken øger getting online casino free no deposit money up auffrischen frokostanker lunchankare Lille, let håndterligt anker i lystbåde.Nu: tomastet båd, hvor forreste mast er mindst, evt.Kan udtrykkes ved bredde og længde, eller ved retning og afstand fra et kendt punkt position Schiffsort prædikestol pulpit Forpulpit: Krafigt, permanent fastgjort stålgelænder, fastboltet til dækket omkring stævnen.En linie gennem de to genstande giver en stedlinie.Blæser hele året, men flytter sig lidt mod nord eller syd efter årstiden.Night wind abländischer Wind landkending landkänning Få land i sigte land fall Landkennung landkrabbe landkrabba En stakkel, der ikke sejler landlubber Landratte lanterne lanterna Lys, som båden skal føre om natten navigation light Lanterne lejder lejdare Bådstige eller trappe ladder Leiter let på väg.1990 blev indledt af en række begivenheder, der fik stor betydning for nutidens Danmark.Beslaget bevirker, at bommen både kan bevæges til siderne samt op og ned gooseneck Lümmel svirvel lekare To metaløjer, samlet med et drejeled.Især til joller centerboard Schwert søgelænder mantåg Består af prædikestol (også kaldet pulpit) i stævn og pulpit agter (pushpit) forbundet med liner gennem sceptre placeret langs lønningen.Cirklen inddeles i 32 streger, der så hver svarer til 11,25 grader.Boat-hook Bootshaken bådsmandsstol båtsmanstol Et sæde til at hejses op i masten i,.eks for at foretage småreparationer.Du kan vente med at opsige dit abonnement frem til to dage før fornyelsesdatoen, og på den måde få glæde af hele din gratis prøveperiode.På bidevind se ud til at komme mere fra stævnen, end den gør i virkeligheden apparant wind scheinbarer Wind tofte toft Siddebænk i en båd thwart Ducht tomme tum 1 engelsk tomme 2,54.Styrer båden rudder Ruder rorgænger rorsman, rorgänger Det besætningsmedlem, som i øjeblikket styrer helmsman Rudergänger rorpind rorkult Vandret pind, som bruges til at dreje roret med tiller Pinne ruf ruff Kahyttens overbygning cabin top Ruf rulle rulla Skibets tværgående bevægelse i søen.Skødebarm, faldbarm, halsbarm, nokbarm tack Hals Beauforts skala Beaufort-skala Vindstyrketabel med betegnelser fra 0 (vindstille) til 12 (orkan) Beauforts scale Beaufort-Skala beholdne distance behållen distans Distancen over havbunden (grunden) i modsætning til distance gennem vandet distance made good Distanz gut gemacht beholdne fart behållen fart.


Sitemap